info@buro-abeling.nl - 0252-414052

Waarom een bouwkundig buro?

De bouwwereld is sterk veranderd.

Tot een aantal jaar geleden, was het heel normaal om bij bouw- of verbouwplannen een architect in te schakelen. De ideeën moesten immers op papier komen. Aan de hand van deze tekeningen kon een vergunning aangevraagd worden.

Ook kon deze tekening gebruikt worden om constructieberekeningen te maken. Er stond namelijk precies op papier, wat er gemaakt moest worden. Dezelfde tekening werd ook nog eens gebruikt om bij verschillende aannemers prijs op te vragen, voor het uitvoeren van het werk. De prijzen zijn dan goed te vergelijken, omdat ze allen aanbieden, wat er op tekening staat.

De overheid heeft intussen de regelgeving veranderd. Voor veel kleinere verbouwingen behoefd geen vergunning aangevraagd te worden. Hier zijn de problemen ontstaan.

In de volksmond wordt er nu geroepen, voor een aanbouw of dakkapel is geen vergunning nodig. Dit is zeker niet altijd het geval. Iedereen kent tegenwoordig wel iemand, die handig is of bij een aannemer werkt. Zonder dat er op papier vastgelegd is wat er gemaakt moet worden, wordt een prijs afgesproken en gaan we bouwen. Tijdens de bouw zal al snel blijken dat een bepaald onderdeel niet in de prijs zat. Ook kan de aannemer andere materialen gebruiken als aangenomen.

Hier maken aannemers soms (noodgedwongen) gebruik van, om de laagste aanbieder te zijn en dus het werk te verkrijgen. Kortom, U krijgt niet de kwaliteit die U voor ogen had en ook al niet voor de kosten die gepland waren. Dit behoefd niet eens kwaadwillig te zijn.

Ook op internet is veel te vinden tegenwoordig. Er zijn legio mogelijkheden, om snel en eenvoudig zelf een tekeningetje in elkaar te draaien. Dit is dan echter nog geen bouwkundige tekening, maar een visualisatie.

Door verkeerd gebruik van materialen en detaillering kunnen op den duur onnodig scheuren ontstaan.

Voor dergelijke kleinere werken is een bouwkundig teken- of adviesburo vaak de voordeligste oplossing. Zeker niet als u hiermee ook kosten kunt voorkomen. Vergelijk deze kosten ook eens op het totaal van de werkzaamheden.

Voor nieuwbouw is nog altijd een vergunning nodig en zal ook een architect of tekenburo ingehuurd worden.

Bouwen is meer dan klussen.

Een praktijkvoorbeeld: hulp bij vergunning

Enige tijd geleden zijn wij met iemand in contact gekomen. Zijn wens was het bouwen van een tuinkamer - met glazen schuifwanden en een glazen dak - aan de achterzijde van zijn woning. Door de diverse niveauverschillen in de bestaande woning, was deze tuinkamer op ongeveer 1 meter boven maaiveld gepland.

Bij een hoogte van 2,5 tot 3 meter zou deze boven de verdiepingsvloer uitkomen. Bij een standaard woning zou dit vergunningsvrij mogen worden gebouwd, echter door de opbouw van deze woning leek het onmogelijk vergunningsvrij te bouwen. Verder waren de omstandigheden dusdanig, dat het aanvragen van een vergunning zinloos leek.

Als bouwkundige, zijn wij uiteraard op de hoogte van diverse regels en weten waar benodigde informatie te verkrijgen is, alsmede hoe een en ander gelezen dient te worden.

Met deze wijsheid, zijn wij in gesprek gekomen met de gemeente. Ook nu leek de conclusie, dat zijn wens niet realiseerbaar leek. Niet vergunningsvrij, maar ook niet met vergunning.

Na grondig onderzoek bleek, dat het terrasdeel waar de tuinkamer gepland stond, in het bestemmingsplan aangegeven stond als bouwblok, bestaand was dit een verhoogd terras. Dit hebben wij aangegrepen, om in overleg met de gemeente, alle mogelijkheden nog eens door te nemen. Uiteindelijk zijn wij tot de conclusie gekomen, dat de inmiddels beruchte tuinkamer wel mogelijk bleek, zelfs vergunningsvrij!

Wij hebben een en ander vervolgens aan de bewoners toegelicht. Helaas hebben zij hierop besloten, omdat het toch vergunningsvrij was, zonder verder gebruik te maken van onze diensten, te gaan bouwen.

Tijdens de uitvoering van dit werk, is een ambtenaar van bouw- en woningtoezicht komen kijken. Dit naar aanleiding van klachten van omwonenden (zij waren er allen van overtuigd, dat hier illegaal gebouwd werd). De ambtenaar heeft een bouwstop opgelegd, met opgave van redenen.

Met de handen in het haar, hebben zij uiteindelijk contact met ons gezocht. Gezien het kort geleden door ons met de gemeente besproken was, konden wij de informatie zo oprakelen. Wij hebben wederom contact met de gemeente opgenomen en na een aantal dagen intern beraad, mocht er doorgegaan worden met de bouwwerkzaamheden. Alles bleek keurig binnen de regels.

Helaas hebben wij hier nooit een opdracht uit kunnen halen, maar wel hebben wij hier een hele fraaie recensie aan overgehouden:

Goede ideeën voor een goede prijs. Onze tuinkamer is mede door de ideeën van Dhr Abeling mogelijk geworden. Hij heeft absoluut een toegevoegde waarde als je gaat aan- of verbouwen. Ook de afhandeling met het gemeentehuis ivm vergunningsvrij bouwen was perfect. Dat was anders nooit gelukt.

Bouwkundig advies heeft weldegelijk meerwaarde.